fiets van de zaak 2015
In 2014 was het voor uw werkgever mogelijk om via een belasting aantrekkelijke regeling een "fiets van de zaak" aan te bieden.  

Er is al een tijd discussie over het voortbestaan van deze regeling. Zoals de ontwikkelingen er nu uit zien wordt het ook in 2015 mogelijk – via het Nationale Fietsplan - een ‘fiets van de zaak’ te blijven aanbieden voor werknemers. Maar hoe steekt het precies in elkaar, met de komst van de verplichte werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015?

Een fiets met belastingvoordeel tot en met 31 december 2014
De belastingdienst heeft voor het vergoeden en/of verstrekken van een ‘fiets van de zaak’ een aantal voorwaarden opgesteld. Indien een werknemer daaraan voldoet mag met belastingvoordeel een fiets worden aangeschaft. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:
• Maximaal aanschafbedrag van de fiets is € 749,-. Een duurdere fiets mag wel worden   aangeschaft, maar het meerbedrag (= bedrag boven € 749,-) kan niet verrekend worden. Dit
  bedrag betaalt de werknemer netto.
• Minimaal de helft van de werkdagen met de fiets worden ingezet voor het woon-werkverkeer.

Een fiets met belastingvoordeel vanaf 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 treedt de werkkostenregeling (WKR) in werking. Alle afzonderlijke regels voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen komen dan onder één regeling te vallen: de werkkostenregeling. De werkgever mag – binnen de WKR – 1,2% van haar totale brutoloonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers. Daar valt de ‘fiets van de zaak’ onder, maar ook bijvoorbeeld een abonnement van de sportschool (bedrijfsfitness), kerstpakketten of bedrijfsuitjes. Met de introductie van de WKR is een aantal belangrijke basisregels met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden gewijzigd:
• Alle aparte regels voor het onbelast verstrekken en vergoeden vervallen. Het onbelast    verstrekken en vergoeden van secundaire arbeidsvoorwaarden valt per 1 januari 2015 onder
   de WKR.
• De kosten van de aanschaf van secundaire arbeidsvoorwaarden vallen binnen het WKR  budget (1,2% van de totale brutoloonsom).
• De werkgever bepaalt - zoals gewend – het aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden,    maar nieuw is dat de werkgever ook bepaalt welke bedragen daarvoor worden aangewend, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe vaak de aanschaf gedaan mag worden. De werkgever kan dus een fiets van de zaak blijven aanbieden aan haar werknemers.


Afleverdatum van de fiets na 1 januari 2015
Fietsen die nog in 2014 worden besteld, maar pas geleverd kunnen worden in 2015, worden meegeteld in het WKR-budget van 2015. De fiscus heeft bepaald dat de afleverdatum van de fiets bepalend is voor het wel of niet meetellen in het WKR-budget. Wanneer u als een werknemer een fiets uitzoekt, die pas na 1 januari 2015 geleverd kan worden, is de kans groot dat uw werkgever uw aanvraag afwijst. Vraag dus goed bij uw werkgever na of de fiets ook in het WKR-budget van 2015 mag vallen. Wanneer dat niet het geval is, adviseren wij u een fiets te kiezen die wel in 2014 leverbaar is.

Wat gebeurt er met de Nationale Fietsbon?
Ook binnen de WKR kan de werkgever de Nationale Fietsbon aan haar werknemers blijven aanbieden. Ook hiervoor geldt dat de werkgever bepaalt hoeveel Nationale Fietsbonnen besteld mogen worden. Deze bonnen kunnen na 1 januari 2015 nog steeds bij ons in de winkel worden ingeleverd. Dat geldt ook voor de bonnen met de jaartallen van 2012, 2013 of 2014. Ook deze kunnen nog steeds bij ons worden ingeleverd.

‘Fiets van de zaak’ in het nieuws
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de afgelopen weken de ‘fiets van de zaak’ weer in het nieuws is geweest. Een aantal politieke partijen is van mening dat de ‘fiets van de zaak’ niet binnen de WKR mag vallen, maar dat er een aparte vrijstelling voor de fiets moet blijven bestaan. Daartoe is nu een amendement ingediend door Groen Links. Desondanks leek het ons toch verstandig u op dit moment te informeren over de wijze waarop de ‘fiets van de zaak’ binnen de werkkostenregeling kan worden aangeboden. Mocht het amendement worden ingewilligd, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie. Hierover zullen wij u dan te zijner tijd berichten.

Steenbergen, 4 november 2014