De door Derks wielersport opgegeven levertijden kunnen slechts bij benadering worden aangegeven en zijn nimmer te beschouwen als uiteindelijke termijn. Wij hanteren de levertijden als opgegeven door onze leveranciers. Leveranciers behouden het recht voor om van opgegeven levertijd af te wijken.