Offline - je kunt een bericht achter laten.
Glucose
  • Glucose

Glucose

Aantal

Glucose of druivensuiker .

De natuurlijke vorm wordt ook wel dextrose genoemd, vooral in de levensmiddelenindustrie. Het is een van de belangrijkste brandstoffen voor het menselijk lichaam. Glucose wordt echter niet als zodanig opgeslagen maar wordt omgezet in glycogeen, een polymeer van glucosemonomeren dat in de spieren en de lever wordt opgeslagen. Glucose is zelf niet geschikt voor opslag in het lichaam omdat het in de osmotische waarde van de cel sterker verhoogt dan in de polymere vorm van glycogeen. Bij een tekort aan glucose in het lichaam kan glucose ook gemaakt worden via de gluconeogenese.

Glucose kan direct uit de dunne darm door het bloed worden opgenomen. Voor sacharose en zetmeel lukt dat niet, deze stoffen moeten eerst door verteringsenzymen tot glucose worden afgebroken. De opname van en transport naar cellen gaat via glucose-transporters die in de celmembraan liggen (eiwitten van de GLUT en SGLT families).

Andere monosachariden zijn fructose , galactose en ribose.

Glucose wordt door planten tijdens de fotosynthese gemaakt en onder andere verder verwerkt voor opslag tot zetmeel.

chat Reacties (0)